fbpx

Krótka Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: ProgresRP Ltd, 15 Wheeler Gate NG1 2NA Nottingham Wielka Brytania NIP:9595822139.
• Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych – trenermentalny@robertpacierpnik.pl
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług;
• Pani/Pana dane osobowe po skorzystaniu z usługi przechowywane będą przez okres 6 lat, w innym przypadku zostaną usunięte w terminie 30 dni z powodu braku odpowiedzi.
• Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
• Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.